You are currently viewing Rolul simularilor în pregătirea examenelor naţionale

Rolul simularilor în pregătirea examenelor naţionale

  • Post author:
  • Post category:Educatie

Pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, încheierea anului şcolar este, o ştim cu toţii, mai curând un apăsător ,,moment al adevărului“ decât un prilej de linişte şi descătuşare. Misiunea şcolii a ajuns la final şi elevul rămâne singur în faţa marelui examen. Catalogul s-a închis definitiv, dar notele decisive abia urmează. Poate mai mult decât oricând, aceasta e perioada în care se resimte cel mai puternic nevoia unui sprijin, nevoia de răspunsuri, de soluţii, de acoperire promptă a lacunelor rămase.

Venind să preîntâmpine această situaţie de criză sau, cel puţin, de incertitudine, centrul de meditaţii Didactica Piteşti a oferit, cu câteva zile în urmă, şansa susţinerii gratuite a unor simulări pentru Evaluarea Naţională. Oportune atât prin posibilitatea unui feedback preţios, a unei verificări, realiste şi în condiţii autentice de examen, a nivelului de cunoştinţe, aceste probe, organizate, succesiv, pentru matematică, respectiv pentru limba şi literatura română, arată preocuparea sistemului educaţional privat de a completa oferta învăţământului public, limitată deseori, aceasta din urmă, din nefericire, de presiunea timpului prea puţin, de imposibilitatea de a personaliza actul de       predare-învăţare, de precaritatea mijloacelor educaţionale etc. Această iniţiativă a centrului Didactica merită să fie privită ca un semn de implicare competentă şi benefică atât pe termen scurt, în procesul de pregătire al elevilor pentru obiectivele lor imediate, cât şi într-o perspectivă mai îndepărtată, în care se întrevede o asumare din ce în ce mai consistentă şi mai eficientă, de către învăţământul privat, a misiunii de a propune o alternativă reală la pregătirea de care au parte în prezent elevii în cadrul şcolilor de stat.

Diferenţa dintre clasicele şedinţe de meditaţii oferite la domiciliul elevului sau al profesorului şi oferta unui centru educaţional complex precum Didactica Piteşti stă în capacitatea acestuia din urmă de a integra elevii într-o atmosferă şcolară, familiară lor în linii mari, dar cu o experienţă de învăţare la alte standarde. Altfel spus, ei au tablă, acces la computer când  activităţile desfăşurate o cer, videoproiector, o ambianţă, aşadar, prin care se reconstituie mediul sălii de clasă, însă mai cald, mai primitor şi, cel mai important, alături de maxim patru colegi compatibili ca stil de învăţare şi tip de personalitate. Într-o sală obişnuită de clasă, în învăţământul public, profesorul trebuie să stabilească o relaţie de comunicare cu peste douăzeci, adesea chiar cu peste treizeci de elevi, iar şansele ca fiecare să fi răspuns la lecţie mai mult decât o dată sunt mici. Unii dintre ei pleacă fără a fi intervenit şi fără să fi semnalat dificultăţile pe care le au în a înţelege şi aplica noţiunile predate. În schimb, într-un cadru restrâns, cu grupe de trei până la maxim cinci elevi, cum se întâmplă la Didactica, feedback-ul elevilor este garantat, fiindcă profesorului îi este, evident, mult mai la îndemână să îi implice, să îi examineze, să le intuiască lacunele şi să îi angreneze în procesul de învăţare.

Ca o concluzie, putem afirma că pregătirea instituţionalizată, cu anumite rigori (ambianţă şcolară, prezenţă, informarea părinţilor privitor la comportamentul şi evoluţia intelectuală a elevilor) reprezintă o variantă care merită atenţie şi încredere, fiindcă oferă profesionalism şi responsabilitate, dar mai ales fiindcă se constituie într-o prelungire de calitate a experienţei şcolare pe care elevul o întrerupe înaintea examenelor. Cât despre simulări, acestea au fost organizate inclusive la nivel naţional, cum se ştie, în martie, dar se înţelege că şcoala nu poate oferi un program personalizat de pregătire, în funcţie de necesităţile fiecărui elev, de nivelul său, iar rezultatele tind să conteze mai mult pentru statistică, mai ales când lacunele sunt prea mari pentru ca elevul să reuşească printr-o pregătire autonomă, fără un program coerent. Probele de la Didactica nu sunt pentru statistică. Ele sunt pentru elevi şi le urmează un plan de pregătire adaptat nevoilor acestora. Cu sau fără această testare, însă, profesorii centrului aşteaptă să le fie de folos şi acelor elevi care acum, când timpul se împuţinează îngrijorător, sunt dispuşi să creadă că nimic nu este compromis şi că o învăţare corect dirijată poate aduce progrese substanţiale .